Bản quyền hình ảnh

Istarhome.vn có sử dụng ảnh của một số nguồn ảnh trên mạng internt nhằm minh họa cho các bài viết chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn về nhà thông minh, giới thiệu các giải pháp lắp đặt nhà thông minh tối ưu…đến độc giả.

Tất cả ảnh sử dụng trong bài viết mà istarhome.vn sử dụng minh họa bài viết khá nhiều nên không thể nắm rõ hết thông tin nguồn và các tác giả mong các anh/chị thông cảm. Các anh/chị cũng vui lòng gửi lại phản hồi cho ISTARHOME.VN nếu:

  • Không đồng ý cho istarhome.vn sử dụng hình ảnh và yêu cầu gỡ bỏ khỏi website.
  • Yêu cầu đặt link kèm với tên tác giả.
  • Các yêu cầu khác: Vui lòng liên hệ email sales@istarhome.vn với các yêu cầu/khiếu nại.